Ratownictwo medyczne

Co zyskasz zatrudniając naszego pracownika?


Korzystając z tej oferty placówka medyczna zyskuje wykwalifikowanego ratownika z elastycznym czasem pracy, a także oszczędza nawet do 40% nakładów finansowych na ratownika.

W ramach kontraktu pracownik firmy podejmuje działania na zasadach dotyczących pozostałych pracowników zatrudnionych przez zleceniodawcę w zakresie współpracy, standardów, dyżurów, korzystania z wyposażenia itp., z możliwymi niewielkimi odstępstwami zawartymi w umowie i zaakceptowanymi przez obie strony.

Uniform niezbędny pracownikowi do pracy na stanowisku gwarantuje firma Natamed.

Pracownik firmy wykonuje świadczenia i usługi ponosząc pełną odpowiedzialność za jakość świadczeń oraz działań terapeutycznych i diagnostycznych.