Oferty promocyjne

Aktualne rabaty dotyczą:
1. Placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych, które pełnią funkcje społeczne dysponując niewielkim budżetem.
2. Firm i instytucji w trudnej sytuacji materialnej potrzebujących zapewnić bezpieczeństwo w pracy (w myśl Art. 209' KP)
3. Osób indywidualnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, oraz osób w trudnej sytuacji materialnej

Wysokość rabatu jest zależna od wielu czynników i w dużej mierze jest ustalana indywidualnie